×
Privacybeleid
Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegeven, dat is belangrijk voor Tekstbureau Het Energieke Verhaal. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Hebt u een vraag hierover, neem dan contact op.
 Persoonsgegevens 
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Niet altijd worden onderstaande gegevens verwerkt, dit is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 
 	 Voor- en achternaam 
 	 E-mailadres 
 	 Telefoonnummer 
 	 Adresgegevens 
 	 Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website. 
 
Gebruiksdoelen
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
 	 om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening; 
 	 om met u te communiceren door het verzenden van onze digitale nieuwsbrief; 
 	 om uw betaling af te handelen; 
 	 om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 	 om goederen en diensten bij u af te leveren; 
 	 om mijn dienstverlening en website te verbeteren. 
 
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Uw bericht verzonden via een online formulier op deze website.
Bewaartermijn: maximaal 3 maanden

Geanonimiseerde persoonsgegevens Google Analytics.
Bewaartermijn: maximaal 38 maanden na uw laatste websitebezoek.

Uw naam en e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief
Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van de verzendlijst verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo wordt er beveiligingssoftware gebruikt, zoals een virusscanner en firewall en worden alle gegevens van deze website versleuteld verstuurd dankzij het SSL-certificaat en het HTTPS-protocol. Ook worden internetstandaarden zoals DKIM en SPF gebruikt om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Tevens wordt DNSSEC gebruikt als een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bedrijfsnaam) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Dit wordt voorzien van een digitale handtekening die u automatisch kunt laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik?Neem dan contact op.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar het adres onderaan deze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, en de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Uw verzoek wordt altijd, doch uiterlijk vier weken na de aanvraag, in behandeling genomen. Voor het afhandelen van uw verzoek kan ik u een vergoeding vragen. Tevens wijs ik u op de mogelijkheid dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 Cookies 
Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Cookies blokkeren of verwijderen
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dat doet, kunt u bekijken in de filmpjes op veiliginternetten.nl of het stappenplan van de Consumentenbond.

Welke cookies worden gebruikt?

Functionele cookies
Dit type cookies zorgt ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Ze zijn noodzakelijk voor de website. Daarom worden zulke cookies altijd geplaatst, ook als u cookies niet accepteert.

Analytische cookies
Dit type cookies meet het bezoek op de website en geeft onder andere inzicht in welke pagina’s worden bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Dit gebeurt via het programma Google Analytics.

Om uw privacy te waarborgen is met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Tevens is Google Analytics op privacyvriendelijke wijze ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat betekent dat onder andere is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres en ook is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Verder wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met cookies van Google Analytics.

Wilt u meer weten over wat Google met de verzamelde gegevens doet?
Lees dan de privacyverklaring van Google.


 Nieuwsbrief 
Ik bied een eigen digitale nieuwsbrief aan met onder meer nieuws dat op deze website is geplaatst. Hiervoor wordt een programma gebruikt van een Europees bedrijf dat voldoet aan ISO 27001, een ISO-standaard voor informatiebeveiliging, en ISO 20000, een ISO-standaard voor IT-servicemanagement.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan alleen via het online formulier op deze website. Wanneer u zich aanmeldt, worden uw naam en e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief.

U ontvangt na aanmelding een e-mail waarin gevraagd wordt om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken. Hierdoor weten we zeker dat u uw eigen e-mailadres hebt aangemeld en u ook daadwerkelijk onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom eerst de privacyverklaring van zulke websites.

 Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom deze privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.
 Privacyverklaring - KVK 30277211, versie 5, 28 september 2021.